EU-Mandatory-Disclosure-disclaimer

In de Europese Unie is op 25 juni 2018 de Mandatory Disclosure-richtlijn (MDR) in werking getreden. Bij de implementatie uiterlijk 1 juli 2020 worden intermediairs verplicht bepaalde adviezen bij de fiscale autoriteiten te melden. JRK Advies is niet gevestigd in de Europese Unie en is geen lid van een beroepsorganisatie in de Europese Unie, en is onder andere daarom geen intermediair als bedoeld in de MDR. Bij gebrek aan een intermediair dienen belastingplichtigen in voorkomende gevallen zelf melding te doen op straffe van sancties. JRK Advies beschikt niet over de kennis en ervaring om over MDR-verplichtingen te adviseren of daarop te wijzen. Zij raadt haar klanten daarom aan altijd advies in te winnen bij een adviseur die in de Europese Unie is gevestigd, als sprake zou kunnen zijn van een raakvlak met de Europese Unie.