Klantacceptatie

Cliëntenonderzoek

De tijd dat een fiscaal-juridisch adviseur zomaar aan de slag kan voor een nieuwe klant, is al jaren voorbij. Net als banken en andere dienstverleners is JRK Advies voor aangewezen diensten wettelijk verplicht om onderzoek te doen naar haar klanten. Dat houdt onder andere in dat de identiteit van de klant en, indien van toepassing, van de vertegenwoordigers en uiteindelijk gerechtigden moet worden geverifieerd voordat met de dienstverlening mag worden begonnen. Daarbij maakt het niet uit het een omvangrijk schriftelijk adviestraject betreft of alleen een kort adviesgesprek. Ook kan JRK Advies vragen stellen over de herkomst van het vermogen en verzoeken om documenten in te zien.

Invloed regelgeving op praktijkuitoefening

JRK Advies neemt haar verplichtingen op het gebied van antiwitwassen en antiterrorismefinanciering serieus. Het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme BES (Wwft BES) is een integraal onderdeel van de wijze waarop JRK Advies haar belastingadviespraktijk uitoefent. In toepassende gevallen meldt JRK Advies voorgenomen of uitgevoerde transacties bij het meldpunt van de Financial Intelligence Unit Nederland, zonder de betreffende klant daarover te mogen informeren. Zie in dit kader de disclaimers op onze website.

jaap

Doorlooptijd en legitimatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat de klantacceptatie enige tijd in beslag kan nemen. Hoe lang het duurt verschilt per geval, want het is geen standaardprocedure. De acceptatie van nieuwe klanten kan bijvoorbeeld ook worden vertraagd door lopende werkzaamheden voor bestaande klanten. Het is handig als direct een persoonlijke ontmoeting kan worden gearrangeerd met alle personen van wie de identiteit moet worden geverifieerd aan de hand van originele legitimatiedocumenten en adresbewijzen. Een alternatief voor legitimatie tijdens een persoonlijke ontmoeting is het verstrekken van een notarieel gewaarmerkt kopie van een geldig legitimatiebewijs, in papieren vorm met het originele waarmerk. Het al dan niet beveiligd e-mailen van gescande legitimatiedocumenten of het tonen daarvan tijdens een videogesprek volstaat echter niet om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Adviesovereenkomst

Na voltooiing van de klantacceptatie wordt een schriftelijke adviesovereenkomst gesloten en kan de inhoudelijke dienstverlening beginnen. JRK Advies heeft voor de begrijpelijkheid en overzichtelijkheid ervoor gekozen om de rechten en verplichtingen van haar cliënten en JRK Advies in één document op te nemen. Hierdoor bevat de overeenkomst tussen JRK Advies en haar cliënten ook bedingen die doorgaans in algemene voorwaarden worden opgenomen.

waves