Privacy Verklaring JRK Advies

Doel van de verwerking van persoonsgegevens: JRK Advies verwerkt persoonsgegevens om haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren en haar adviesdiensten te verlenen. JRK Advies verwerkt ook persoonsgegevens indien wettelijk verplicht om dit te doen. Zoals op basis van wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering die belastingadviseurs verplicht een (beoogde) transactie die als ongewoon moet worden aangemerkt te melden bij de Financiƫle inlichtingen eenheid van het toepasselijke rechtsgebied in het Koninkrijk der Nederlanden.

Uitwisseling van gegevens: JRK Advies verstrekt gegevens alleen aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze opdrachtovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens: JRK Advies zal, waar mogelijk en van toepassing, de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt daarover informeren.

Bescherming van persoonsgegevens: JRK Advies neemt passende beveiligingsmaatregelen voor de persoonsgegevens waarover zij beschikt.

Bewaartermijn: JRK Advies bewaart persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of voor de periode die verplicht is vanwege andere toepasselijke wetgeving.

Uw privacy rechten: Als uw persoonlijke gegevens die aan JRK Advies worden verstrekt, worden beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en/of de Wet Bescherming Persoonsgegevens BES, hebt u bepaalde rechten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan dat zijn: het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door JRK Advies. Dit betekent ook dat u in bepaalde gevallen bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens, intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens indienen op een van de navolgende adressen. Om ons ervan te vergewissen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bescherm uw privacy door in uw kopie identiteitsbewijs, uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer te blinderen, zodat deze items niet leesbaar zijn. In principe zal uw aanvraag binnen een maand worden beantwoord.

  • JRK Advies
  • Kaya Saturnus 46B
  • Bonaire
  • Caribisch Nederland
  • of via email op: jaap@jrk-advies.nl

Links: JRK Advies kan op haar website hyperlinks opnemen naar websites van derden. Houd er rekening mee dat als u deze websites bezoekt, het privacy beleid van deze derden, en niet dat van JRK Advies, van toepassing is op activiteiten die u uitvoert op deze websites en de informatie die u daar vrijgeeft.

Wijzigingen: JRK Advies behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen worden aangekondigd op haar website. Als u de website en/of onze diensten blijft gebruiken na de aanpassing, is de gewijzigde privacyverklaring van toepassing op dit gebruik.

* JRK Advies is een handelsnaam van JRK Adviesmaatschappij N.V. en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid onder nummer 10210. Alle rechten voorbehouden.