Wwft-BES-Disclaimer

JRK Advies is een dienstverlener als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). Als zodanig verricht JRK Advies cliƫntenonderzoek en worden verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties gemeld bij de bevoegde autoriteit. In zoverre in aanvulling op artikel 3.9, tweede lid van de Wwft BES, aanvaardt JRK Advies in alle gevallen geen civielrechtelijke aansprakelijkheid voor meldingen. Een ieder die informatie deelt met JRK Advies vrijwaart JRK Advies daarmee van elke aansprakelijkheid op dat vlak.